This side is only Polish  

Menu

  Start

  Em@il

  Martinpl Info

  Cameras

  Foto Gallery

  My Drawings

  Radio NET

  Curiosity

  Password

 

  Help

Do lubej  Myśli  Prośba  Życie Szczęście Samotność( podziękowanie )

 

 

 

Zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie prawa do tej pracy są własnością jej autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie jest zabronione.

to co napisałem jest moimi myślami , błędy ortograficzne i stylistyczne są możliwe, nieistotne nie pisze dla kogoś pisze dla siebie!

Copyright ©2005-2009 www.martinpl.eu